Ostutingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna puri24.ee (edaspidi puri24.ee e-pood) omanik Puri 24 OÜ vahel (Puri 24 OÜ; Reg. kood: 12830712 , Ilusa talu, Nõuni küla, Palupera vald 67515 Valgamaa) puri24.ee e-poe vahendusel toodete, teenuste ja kursuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad puri24.ee e-poe vahendusel toodete, teenuste ja kursuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Puri 24 OÜ on õigustatud puri24.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.puri24.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.puri24.ee.  Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Puri 24 OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad
2.1. puri24.ee e-poe toodete ja teenuste hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kursuste hinnad on kursuste info juures puri24.ee kursuste alalehel.

2.2. Kui kursant on registreerinud end praktikale aga ei tule kohale või pole enda aega tühistanud 48 h enne  praktika toimumist, siis uue praktika hind on 75.- euri praktika kohta.

2.3. Kui kursant on registreerinud end kursusele aga ei tule kohale või pole enda ega tühistanud 120 h (5 päeva) enne kursuse algust, siis kursuse aja muutmise hind on 95.- euri.

2.4. Tasuta saab kursuse aega muuta 2 (kaks) korda, selle soovist vähemalt 120 h ( 5 päeva) ette teatades.

2.5. Soetatud kursuse pilet kehtib 12 kuud

2.6. Broneering  kursuse kohale, mille eest ei ole tasutud, kestab 14 päeva, kuid mitte kauem kui 5 päeva enne  kursuse algust.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Vaadates oma ostukorvi sisu, võite alati minna tagasi e-poodi ja tooteid juurde valida.
3.2. Peale soovitud toodete valimist märkige soovitud makseviis ja kättetoimetusviis ning vajutage “Vormista Tellimus”. Nüüd kontrollige uuesti üle, kas kõik andmed on õiged ning vajutage “Kinnita tellimus”. Teid suunatakse maksmise lehele.
3.2. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed.
3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Puri 24 OÜ arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4 toimetatakse tooted Teile kohale kasutades Teie poolt valitud tarnetingimust.
5.2. Laos olevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul kuni 7 tööpäeva.
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Puri 24 OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. Ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.
5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.6. Kauba pakiautomaati tellimisel saadetakse Teie poolt vormistamisel märgitud telefonile pakiautomaadi avamiseks vajalik kood.
5.7. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Puri 24 OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.8. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@puri24.ee
5.9. Tellides kauba pakiautomaati, saavad saadetise suurimad mõõdud olla: Post24 – 41x38x64 cm või SmartPOST – 60x36x60 cm.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates puri24.ee  e-poe aadressil info@puri24.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 17 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates e-poe aadressile info@puri24.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad. Tagastamisele ei kuulu spetsiaalselt teie jaoks valmistatud tooted.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul, tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote saatmisega seotud ja maksevahendaja kulutused (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
6.5. puri24.ee e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu täies ulatuses kliendilt küsida ning see tagastavast summast maha arvata. Juhul kui toode on kliendile saadetud tasuta, arvestatakse transpordi hinnaks teenuse pakkuja poolset reaalset hinda.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Puri 24 OÜ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Puri 24 OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Puri 24 OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Puri 24 OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Puri 24 OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2a. ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.
7.2. Puri 24 OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Lepingutingimustele mittevastava toote puhul kohustub Puri 24 OÜ toote remontima või asendama samaväärse tootega omal kulul. Kui toodet on võimalik parandada, siis asendamist nõuda pole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on võimalik nõuda vaid juhul, kui toote asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks.
7.4. Garantiiekspertiis teostatakse Puri 24 OÜ tootespetsialistide poolt ja kulul.
7.5. Kui klient vaidlustab Puri 24 OÜ tootespetsialistide otsuse toote garantii suhtes, on tal õigus tellida erapooletu ekspertiis vastava litsentsiga asutuselt. Ekspertiisi kulud kannab ekspertiisi tellija. Juhul kui ekspertiis tõendab toote süülisust ja Puri 24 OÜ aktsepteerib ekspertiisi otsust, katab kulud Puri 24 OÜ.
7.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.7. Toote remontimine või ümbervahetamine garantiiaja jooksul ei pikenda esialgset garantiiaega.
7.8. Nõuetele mittevastavat toodet, mis on hüvitatud, kliendile ei tagastata.
7.9 Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks ja garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist on Puri 24 OÜ`il õigus toode 30 päeva möödudes utiliseerida.
7.10. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.
7.11. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Ostjal lepingust taganemise õigus, mis algab toote üleandmise hetkest Ostjale ning kehtib 14 päeva. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb täita ja saata Müüjale taganemisavaldus ja tagastada kaup 14 päeva jooksul. Taganemisaja lõppedes on kliendil õigus esitada pretensioon esitades vastavasisulise avalduse Müüjale.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Puri 24 OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Puri 24 OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Puri 24 OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Puri 24 OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Puri 24 OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused
9.1. Kõiki puri24.ee  e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Puri 24 OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Puri 24 OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Puri 24 OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.

9.3. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.4. Teie ja Puri 24 OÜ vahel seoses puri24.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Diskleimer
10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Puri 24 OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
10.3 Puri 24 OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR`i maksev toode on järsku müügis 50 EUR`iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)
10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib puri24.ee e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul puri24.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse meiliaadressil info@puri24.ee

VÄIKELAEVAJUHI KURSUSED 2022 kuni 24.dets. SOODUSHIND Registreeru kohe puri24.ee Tallinnas Tartus ja mujal Eestis! Kohtade arv on piiratud! Hakkab jälle pihta purjetamine Horvaatias. 2021 Sunnitud pausi soojades vetes purjetamisest leevendame soojade mälestustega ⛵️ ja teeme plaane paremateks päevadeks. Õnneks Eestis veel hooaeg pisut aega kestab. #purjetamine #horvaatia #saulsailing Holland on tõesti tuulikute maa ☺️ #purjetamine #saulsailing #purjetamisreis #holland Isegi merel on võimalik kiirust ületada 😀 #purjetamine #saulsailing #10knots Hollandis ei ole purjejahiga sildumine oma kodu välisukse ette mitte luksus vaid normaalsus.. #purjetamine #saulsailing #holland🇳🇱 Meie laevastik on Muhu Väinast kodusadamatesse jõudnud ja valmis 24.-26.07 mõne seltskonnaga Ruhnu või Kihnu purjetama. Sõnum teele kui tahad merele ja saartele. #purjetamine #puhkaeestis Saul Sailing on esindatud ka väinas ⛵️#muhuväinaregatt2020 #saulsailing #jahtwindwalker Järgmisel nädalalõpul toimub Kihnu saunafest. Ja meil on veel üks purjejaht vaba, et sind ja sinu sõpru saarele viia! 👉 Broneeri: +372 523 7785 Kes ees see meremees ⛵️ #puhkaeestis #visitkihnu #kihnu #purjetamine Mastitopist on alati hea vaade. #gotland #jahtwindwalker #saulsailing #purjetamine Gotland 2020 #windwalker #pärnujahtklubi #saulsailing #purjetamine